کرم_موسلینی
#كرم_موسليني
یک فیلینگ وکرم خوشمزه
تخم مرغ یک عدد کامل ودوعددهم   زرده
شکر.  ۶۵ گرم
نشاسته ذرت  ۲۵ گرم
کره.  ۱۷۵ گرم همدماو بصورت تکه تکه
سس تمشک  ۲۵۰ گرم

پوره (سس تمشک )رادرظرفی ریخته وزیران راروشن کرده تاگرم شود

نشاسته ذرت راروی شکرالک کرده
زرده تخم مرغ وتخم مرغ کامل راباشکر ونشاسته ذرت مخلوط کرده کمی هم بزنید خیلی مهمه که نشاسته ذرت مخلوط بشه
سپس پوره(سس) ماکه گرم شدوشروع به جوش زدن کردیک قاشق ازان رابرداشته ودرظرف تخم مرغ هاریخته وسریع هم میزنیم تاحرارت سس تخم مرغ هارابپزه  وقتی هم خورد دوباره چندقاشق ازپوره راروی تخم مرغ ها ریخته وخوب هم زده وبعد این مواد را به ظرف پوره اضافه کرده
و میریزیم اول  حرارت راخاموش کرده و کلیه موادراباسس مخلوط کرده وخوب هم میزنیم بعدروی حرارت متوسط روبه کم گذاشته و سریع هم زده تاته نگیره حدودا روی این  حرارت  دوالی سه دقیقه طول میکشه تااماده شودبعد ظرف راکنار راگذاشته و تکه های کره رابه ان اضافه کرده وهم بزنید دراین قسمت میتونیدازهمزن دستی یا گوشتکوب برقی استفاده کنید وکره راحل کنیدتاجذب موادسس شودوقتی کره کامل حل شددرظرفی ریخته تاخودش رابگیرد
این سس پنج روز الی یک هفته دریخچال قابل نگهداری میباشد

یک تخم مرغ کامل ودوتازرده تخم مرغ
۶۵ گرم و۲۵ گرم نشاسته راباهم الک کرده هم زده وزرده وتخم مرغ رابه ان اضافه کرده و سس تمشک را درظرفی ریخته زیران راروشن کرده
۱۷۵ گرم کره راهم به تکه های کوچک تقسیم کرده

خیلی مهمه که نشاسته ذرت حتمادرموادتخم مرغی حل بشه بعد سس تمشک ماکه داغ شد وشروع به جوش شد خاموش کرده یه قاشق ازان رابه موادتخم مرغی اضافه کرده وهم میزنیم

دوباره چندقاشق ازسس رابرداشته ودرظرف تخم مرغ ریخته وهم زده وبعدان راکامل به سس تمشک اضافه کرده وهم میزنیم زیرسس خاموشه و اضافه میکنیم


دراین قسمت سریع هم زده وقتی کامل هم زده شده زیرشعله راروشن کرده باحرارت متوسط روبه کم و کرم راهم میرنیم مرتب حدودا ۲ الی ۳ دقیقه ای حاضرمیشه بعد ظرف راکنارگذاشته وتکه های کره همدما رابه ان اضافه کرده کره رایک دفعه نریزید تکه تکه بندازید


دراین مرحله با گوشکوب برقی کره هارا داخل کرم میکس کرده تا کرم یکدست شود


کرم اماده اس درظرفی ریخته وپس ازسرد شدن دریخچال میگذاریم این کرم پنج روز الی یک هفته دریخچال قابل نگهداری است

طرز تهیه سس تمشک:
یک پیمانه ونیم تمشک یخ زده و یک چهارم لیوان شکر ودو قاشق غذاخوری اب لیمو تازه (میتوان از توت فرنگی والبالو به جای تمشک استفاده کرد)
تمشک وشکروابلیمورابا گوشتکوب برقی له کرده تا یکدست شودبعدازصافی ردکرده کنارگذاشته

10 / 10
از 1 کاربر

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :