فروش لوازم قنادی

آموزشگاه پرتیکان جهت سهولت هنرجویان در راستای تهیه لوازم قنادی،به پخش و فروش لوازم قنادی مورد نیاز هنرجویان پرداخته است.

از جمله مزیت های این کار،قیمت های پایین فروش لوازم قنادی و شیرینی پزی،کیفیت بالای وسایل،تسریع در زمان خرید لوازم می باشد.

تمام وسایل و ادوات قنادی فروخته شده به قیمت عمده ای و در خود آموزشگاه موجود می باشد.