دستور تخته ای

4 / 10
از 1 کاربر

دستور تخته ای:

۳شونه زرده سفیده
۵کیلوشکر
۶کیلوآرد
۳کیلو آب وگلاب
وانیل
بار ۱ملاقه یا ۲۰۰گرم
پکن ۱ق غ

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :