دستور تخته ای:

۳شونه زرده سفیده
۵کیلوشکر
۶کیلوآرد
۳کیلو آب وگلاب
وانیل
بار ۱ملاقه یا ۲۰۰گرم
پکن ۱ق غ

7 / 10
از 7 کاربر

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :